Funksjonell MR (magnetisk resonanstomografi) omfatter avbildningsmetoder og utstyr for framstilling av fysiologiske prosesser som blodstrøm og diffusjon i hjernen. I tillegg kommer avanserte MR-bilde-analysemetoder. Tjenesten er etablert for å bygge opp, evaluere nytte av og spre kunnskap om bruk av avanserte MR-avbildnings- og analysemetoder for bedre diagnostikk og oppfølging av ulike pasientgrupper (for eksempel hjernesvulster, hjerneskader, utviklingsavvik, hukommelseproblemer, psykiatriske lidelser) i hele Norge. Tjenesten tilbyr informasjon og veiledning til pasienter, pårørende og den generelle befolkningen. Til helsevesenet/-personell tilbyr tjenesten informasjon, veiledning, anbefalinger og praktisk hjelp til implementering av overnevnte MR metoder.

Tjenestens mål er å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at metodene på sikt blir tilgjengelig i alle helseregioner.

Tjenesten er lokalisert til Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital, Helse MidtNorge. Forskning på psykiatriske problemstillinger er spesialområdet for Bergen fMRI gruppe

 

Nyheter

Normative data for pituitary size and volume in the general population between 50 and 66 years
Erik Berntsen has published an article on Pituitary about the size. here

Can the growth rate of brain tumours help predict survival?
Glioblastomas are tumours that originate from brain tissue. It is both the most common and most aggressive type of brain tumour. The median survival at group level is only 10 months for glioblastoma patients in Norway, but it is difficult to predict how long an individual long patient will survive.
Les mer

The Neuroscience of Proactive vs. Hyper-Reactive Thinking
Hyper-reactive cognitive processing is linked to poor white matter organizatio.
Les mer

How very low birth weight affects brain development
Children born with very low birth weights are at an increased risk of cognitive, emotional and behavioral problems throughout their lives. But what exactly happens in the brain to cause these problems?
Les mer

Can hybrid PET/MRI improve the diagnostic accuracy of brain glioma?
Gliomas are the most common primary brain tumors in adults with an incidence of around 250 cases per year in Norway. The outcome is poor, and the diagnostic accuracy is essential to estimate overall prognosis and to plan the best treatment for the patient. Can a hybrid PET/MRI system improve the diagnostic accuracy and treatment planning for this patient group?
Les mer

Hvordan fungerer hjernen når man spiller dataspill?
Stian fra Newton (NRK) blir scannet med fMRI mens han spilte dataspill. Ser videoklip fra NKR her

Har menn eller kvinner best stedsans?
Carl Pintzka har publisert en artikkel om stedssans hos menn og kvinner. Se videoinnslaget på TV2 her.

Video om fMRI og DTI
En video som viser bruk av moderne MR metoder (fMRI og DTI) til å kartlegge funksjonelle områder og nervebaner i hjernen før fjerning av hjernetumor. (laget for NTNU)