Databank

 

MR Høygradig gliom datasett (hjernetumor)

MR bilder til 18 pasientcases med høygradig hjernetumor. Hver pasientcase består av preoperativ T1 med Gd-kontrast, preoperativ FLAIR og fire filer med segmentert hjernetumor. BrainVoyager ble brukt til å segmentere hjernetumorer. To personer (al og e) segmentert hver hjernetumor to ganger. Scanparametrer er lagret i MR_parameter.pdf filen. 3D Slicer kan brukes til å se på bildene.

Laster ned filene her

fMRI Paradigmer

6 fMRI paradigmer som brukes til å kartlegge ulike funksjonsområder i hjernen i forbindelse med prekirurgisk planlegging.

Språk
- Jeopardy
- Ordannelse

Motorfunksjoner
- Finger
- Tå
- Tunge

Syn
- Syn

Laster ned her (kommer snart)

fMRI datasett
fMRI datasett for de 6 fMRI paradigmer nevnt over. Bilder i nifti format inkluderer også paradigme fil for analyse i FSL.

Laster ned her (kommer snart)