Forskning

Forskningsvirksomheten er knyttet til nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR. Tjenesten jobber tverrfaglig med ulike MR-teknikker for å studere hjernefunksjon, inkl. fMRI, diffusjon MR, perfusjon MR, strukturell MR og volumetri.

Forskningen har tre fokusområder:

1. Kliniske studier for diagnostikk og oppfølging av pasienter med hjernesykdom eller skade.

2. Kartlegging av funksjoner i den mediale temporallappen, som hukommelse, navigasjon og luktesans.

3. Metodeutvikling – forbedring av opptaks- og analysemetoder for økt presisjon og validitet.

Se menyen til venstre for en oversikt over våre publikasjoner.