Referansegruppe

Alle Nasjonale kompetansetjenester skal ha en referansegruppe. Referansegruppen er et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig tilgjengelighet og for å bidra til nasjonal kompetansespredning. Gruppen skal bidra til å sikre at kompetansetjenesten blir organisert og drevet i tråd med kriterier fastsatt i Forskrift nr. 1706.

Referansegruppen skal ifølge forskriften ivareta følgende oppgaver:
- Sikre forankring og lik tilgang til tjenesten
- Sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet
- Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krav stilt i forskriften og veilederen
- Godkjenne sentrenes årlige rapportering i eRapport

 

Medlemmer av referansegruppen

Referansegruppens leder
Ole Andreassen
Helse Sør-Øst


Representant
Ann Mari Brubakk

Helse Midt-Norge


Representant
Dag Aarsland
Helse Vest


Representant
Torgil Vanberg
Helse Nord


Representant
Mona Beyer
Helse Sør-Øst


Brukerrepresentant
Irene Renate Aunaas
FFO og MS-Foreningen