Forskningsdeltakelse

Litt informasjon om forskningsdeltakelse

I forskningssammenheng er det alltid nyttig å sammenligne funn hos friske og syke i samme befolkningsgruppe. Derfor kan både pasienter og friske frivillige bli spurt om å delta i forskningsprosjekter.

 

Pasienter

Å delta i forskningsprosjekter som pasient gir samme retten til behandling og oppfølging som man ville fått utenfor forskningsprosjektet. Den eneste forskjellen er at man samtykker til at innsamlet data også kan anonymiseres og lagres i forskningsdatabaser. Dermed bidrar man til innsamlingen av forskningsmateriale som på sikt gir øket kunnskap om for eksempel hva som er årsaken til sykdom, hvilke måter man best kan framstille sykdommen med MR og effekt av behandling.

Gjennom deltakelse i forskningsprosjekter kan man i noen tilfeller få tilbud om flere tester som ikke er med i standardutredningen av sykdommen. I noen tilfeller vil egenandel og lignende dekkes av forskningsprosjektet. Ved samtykke til å delta i forskningsprosjekter vil man få utfyllende informasjon tilpasset det aktuelle prosjektet.

 

Friske forskningsdeltakere

Undersøkelser av friske frivillige er ofte helt nødvendig for med sikkerhet å kunne skille normale variasjoner i befolkningen fra variasjoner som kan være tegn på sykdom. Derfor er friske frivillige et viktig ledd i utviklingen av viktig og nyttig kunnskap. 

Resultatene fra undersøkelser av friske forskningsdeltakere vurderes av fagpersonell. Det kan forekomme at friske frivillige har sykdommer som ikke gir symptomer, eller at man finner tegn på mulighet for sykdom i framtiden. Friske frivillige har krav på beskjed og oppfølging dersom man skulle finne uregelmessigheter i resultatene fra undersøkelsen.

Alle forskningsprosjekter i pasienter og i friske frivillige vurderes og godkjennes av Regional etisk komité før de i igangsettes.