Bulbus olfactorius avbildning er en del av utredning for anosmi (manglende luktesans) og hyposmi (nedsatt luktesans), men også mye brukt i forskning på luktesans.

Her er 3T protokoll for høy-oppløselig bulbus olfaktorius avbildning som benyttes ved St. Olavs hospital. (LINK)

For korrekt snitt plassering bør det først tas et 3D FLAIR opptak av hjernen som legges etter anatomien (ACPC plan). 3D FLAIR volumet rekonstrueres i koronart plan med 60 snitt som starter på tuppen av frontal lappen. Rekonstruksjonen skal skje i rett vinkel (90°) og ikke etter anatomien. Legg pakken slik at lukteløkene avbildes symmetrisk. Bulbus olfactorius identifiseres i den rekonstruert koronar FLAIR volumepakke. Velg det bildet der lukteknoppen er mest tydelig og ha dette aktivt.  Framre begrensning av bulbus olfactorius starter der frontallappen starter


Figur 1. 3D FLAIR volum legges etter anatomi. Klikk for større bilde


 
Figur 2. Posisjonering av høy-oppløselig  bulbus olfactorius avbildning snittpakke på FLAIR MPR. Klikk for større bilde

 


Figur 3. Eksempel på høy-oppløselig  bulbus olfactorius framstilling. Klikk for større bilde

For beregning av bulbus olfactorius volum er den mest benyttede metoden beskrevet i en artikkel av Rombaux P et al. 2009. Kort oppsummert beregnes bulbus olfactorius volum ved at man tegner langs ytterkanten av bulbus I hvert snitt (se figur 4). Dette kan gjøres i ulike program som tillater manuell segmentering, også gratis program som Mango, OsiriX eller FSL.  Det er lettest å benytte et tegnebrett med en penn. 
 


Figur 4. Pilene peker på bulbi olfactorius, og den linjen av blåballer viser tegning av ytterkanten av høyre bulbus. Klikk for større bilde

Den fremre avgrensning av bulbus olfaktorius er definert som det første snittet der strukturen sees når man beveger seg fra anteriort til posteriort i volumepakken (Rekonstruert koronar FLAIR pakken). Bakre avgrensning på bulbus olfaktorius er ikke like veldefinert fordi bulbus går mer eller mindre gradvis over i tractus olfactorius.  Det varierer mye mellom personer hvor lett det er å finne overgangen mellom bulbus og tractus olfactorius.

Snittet der forskjellen på bulbus olfactorius arealet minsker mest sammenlignet med forrige snittet (snittet som er like anteriort), ansees som snittet der tractus starter.  Det er veldig varierende hovr mange snitt som har bulbus olfactroius. Med MR protokollen fra St. Olav kan det være 4-10 snitt som viser bulbus

For hvert snitt får man et areal i mm2 som multipliseres med snitt-tykkelsen.

Alle bulbus olfactorius segmenteringer må utføres to ganger, gjennomsnitt av disse to segmenteringer brukes. Hvis det er = 10% forskjell mellom volumene segmentert, må segmenteringen gjøres igjen. For ytterligere detaljer, se Rombaux P et al. 2009

Scan parametrer til bulbus olfactorius protokoll på St Olavs Hospital kan lastes ned her 

Referanse:

Rombaux, P., Grandin, C. & Duprez, T. How to measure olfactory bulb volume and olfactory sulcus depth? B-ent 5 Suppl 13, 53-60 (2009).