Under er oversikt over de MR sekvensene som benyttes i utredningen av førstegangs psykoser i norske sykehus. Første tall representerer den mest brukte verdien, mens tall i parentes er variasjon i tallmaterialet.

Tidsbruk

Tidsbruk per pasient: 15 – 20 min (15 – 160 min)

Mest brukte sekvenser

De vanligste MR sekvensene med skanparametere.

T1W
Dimensjon 2D (2D og 3D)
Snittykkelse 5,0 mm (1,0 – 5,5 mm)
FoV 230 – 240 mm (200 - 260 mm)
 
T2W
Dimensjon 2D
Snittykkelse 5,0 mm (3,0 – 5,5 mm)
FoV 220 mm (185 – 240 mm)
 
FLAIR
Dimensjon 2D (2D og 3D)
Snittykkelse 5,0 mm (2,0 – 5,5 mm)
FoV 230 mm (180 – 240 mm)
 
Susceptibilitetsavbildning
Dimensjon T2* 2D
Snittykkelse T2* 5,0 mm (3,0 – 6,0 mm)
FoV 220 mm (180 – 240 mm)
 
Diffusjonsavbildning
Dimensjon 2D
Snittykkelse 5,0 mm (3,0 – 5,0 mm)
FoV 230 – 240 mm ( 210 – 270 mm)
 

Tilleggssekvenser

Andre sekvenser som benyttes ved et mindretall av sykehus
- T2 SPAIR
- PDW
- Spektroskopi
- fMRI
- DTI