Under er oversikt over de MR sekvenser som benyttes i utredningen av demens. Første tall representerer den mest brukte verdien, mens tallene i parentes er variasjon i tallmaterialet.

Tidsbruk

Tidsbruk per pasient: 20 – 30 min (15 – 40 min)

Mest brukte sekvenser

De vanligste sekvensene med skanparametere.

T1W 1)
Dimensjon 2D (2D og 3D)
Snittykkelse 5,0 mm (1,0 – 5,5 mm)
FoV 230 – 240 mm (200 - 260 mm)
1) Ingen bruker ADNI sekvens
 
T2W
Dimensjon 2D (2D og 3D)
Snittykkelse 5,0 mm (3,0 – 5,5 mm)
FoV 220 mm (185 – 240 mm)
 
FLAIR
Dimensjon 2D (2D og 3D)
Snittykkelse 5,0 mm (2,0 – 5,5 mm)
FoV 230 mm (180 – 240 mm)
 
Susceptibilitetsavbildning
Dimensjon T2* 2D
Dimensjon SWI 3D
Snittykkelse T2* 5,0 mm (3,0 – 6,0 mm)
Snittykkelse SWI 2,0 mm (2,0 – 2,4 mm)
FoV 220 mm (180 – 240 mm)
 
Diffusjonsavbildning
Dimensjon 2D
Snittykkelse 5,0 mm (3,0 – 5,0 mm)
FoV 230 – 240 mm ( 210 – 270 mm)
 

Tilleggssekvenser

Andre sekvenser som benyttes ved et mindretall av sykehus.
- T2 SPAIR
- PDW
- T1 FLAIR
- CSF Flow
- Spektroskopi
- DTI

1) ADNI, 3d MPRAGE sekvens utviklet for Alzheimer Disease Neuroimaging Initative (ADNI). For mer informasjon se her og her.