I 2013 gjennomført Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR en spørreundersøkelse for å kartlegge bruk av MR i utredning av demens, psykiatri og hjernetumor i norske sykehus.

Dette ble gjort som en del av NORNI arbeidet. NORNI står for Norway Neuroimaging Network, som er et samarbeide mellom ulike kliniske miljø og norsk nevroradiologisk forening og hjerneforskningsmijø i Norge.

I alt deltok 27 sykehus i spørreundersøkelsen (figur 1). Totalt er det 54 MR maskiner i disse sykehusene; 7 3.0 T maskiner, 44 1,5 T maskiner og 3 1,0 T maskiner (figure 2).

Ved å klikke på lenkene til vestre finne du oversiktene over de mest brukte MR sekvenser i forbindelse med utredning av demens, psykiatri og tumor ved disse sykehusene.


Figur 1: Sykehus som deltok i spørreundersøkelsenFigur 2: Fordelingen av feltstyrke mellom ulike typer kliniske MR maskiner på norske sykehus.