Ved moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade (på engelsk Traumatic Brain Injury eller TBI) er CT-undersøkelse av hodet, den primære undersøkelsen som gjøres i tidlig fase etter skaden. CT kan fremstille flere typer alvorlige skader som for eksempel kraniebrudd, blødning  i og rundt hjerne og knusningsskade av hjerneoverflate (kontusjon). Med CT kan vi kjapt avklarer om pasienten trenger rask kirurgisk behandling eller ikke.

Figur: A: normal hjerne. B: hjerne med traumatisk skade. Blå pil: knusningsblødning (kontusjonsblødning). Rød pil: overflateblødning (subarachnoidal blødning) (kilde:  www.radiopaedia.org)

En type skade som vises dårlig på CT er traumatisk aksonal skade (på engelsk Traumatic Axonal Injury (TAI) alternativt Diffuse Axonal Injury (DAI) ). Ved TAI skades nervefibrene i hvit substans i hjernen (link til strukturell mr info til alle). Disse skadene er sjelden synlige på CT bilder og konvensjonelle MR metoder som T1 og T2. Ofte må mer avanserte MR metoder som FLAIR, T2* og SWI til for å fremstille disse skadene godt.  Flere av TAI lesjonene forsvinner imidlertid med tiden, slik at for å få gjort en best mulig vurdering av skadeomfanget, vil det være viktig å få gjort klinisk MR også i den tidlige fase etter skaden.

Figur:  MR bilder tatt med to uke metoder Bilde A er tatt med T2 og bilde B er tatt med T2*. TAI lesjoner kommer tydeligere frem på T2* bilde (kilde: Rainer Scheid)

Figur: MR bilder tatt med to ulike metoder. Bilde A tatt med T2* og bilde B er tatt med SWI. TAI lesjoner kommer tydeligere frem på SWI bilde (Kilde: Simens AG)

Figur: MR bilde tatt med FLAIR som viser TAI (Kilde: Stat DX)

Å avklare det totale skadeomfanget nøyaktig og tidlig i behandlingsforløpet kan ha betydning både for prognose og planlegging av rehabilitering. Avanserte MR metoder har vist å kunne avdekke  mer subtile skader av mikrostrukturen i hjernen etter TBI, men nytteverdien og den kliniske bruken er fremdeles ikke helt avklart.