Mål for undersøkelsen

I noen tilfeller blir det tatt MR av hjernen i forbindelse med utredning av psykiatrisk sykdom. Det er for å utelukke at plagene og symptomene er forårsak av annen hjernesykdom som for eksempel en svulst. I forskningsøyemed blir det også tatt MR ved ulike psykiatriske lidelser. Slik forskning har avdekket spesifikk endringer i hjernens anatomi når man undersøker store grupper med pasienter. For eksempel er det vist i flere studier at personer med diagnosen schizofreni har større ventrikler (væskefylte hulrom dypt inne i hjernen) enn personer som ikke har denne diagnosen. Denne kunnskapen kan i dag ikke brukes på individnivå, dvs. det går ikke å diagnostisere om en person har en alvorlig depresjon eller schizofreni basert på en MR undersøkelse av hjernen.

 

Metode

Flere forskjellige typer MR bilder blir tatt for å framstille hjernen slik at alle typer hjernesykdom kan bli avdekket. Fordi mange typer MR bilder tas etter hverandre, varer undersøkelsen mellom 25-45 minutter.

 

Resultatet av undersøkelsen

Basert på alle de ulike MR bildene beskriver røntgenlegen bildene.