Multippel sklerose er en sykdom som ødelegger myelinet (fettlaget) rundt utløperne (aksonene) på nervecellene i hjernen og i ryggmargen. Myelin er et fettholdig stoff som isolerer utløperen og gjør at nervesignalet går raskt. Aksoner med myelinlaget rundt utgjør hvitsubstans i hjernen. Ved MS blir myelinlaget brutt ned og signaler går saktere gjennom aksoner. Dette kan føre til nevrologiske symptomer som synsforstyrrelser, nummenhetsfølelse eller nedsatt kraft. Symptomene kan ofte svinge og være verre i perioder.

MR undersøkelse ved mistenkt MS

Ved mistanke om MS, gjøres det MR undersøkelse av hjernen og ryggmargen.  Under MR undersøkelsen tar man flere forskjellig typer MR bilder som til sammen kan vise utbredelse av MS forandringene i hvit substans og bidra til å stille diagnosen. Man bruker også kontrast siden aktive MS forandringer vil ta opp kontrast  og man vet da at det er aktiv MS sykdom påundersøkelsestidspunktet. 

 


Figuren viser viser en aktiv MS forandring som tar opp kontrast (pil) og de samme MS forandringene på FLAIR