Mange kreftsykdommer kan spre seg til hjernen (metastasere), hvor de hyppigste er lungekreft, hudkreft (malignt melanom), nyrekreft og brystkreft. Spredningen kan enten sette seg langs hjernehinnene, langs hjernenervene eller oppstå som egne svulster i hjernevevet. Avhengig av hvor i hjernevevet metastasene sitter kan man få ulike typer symptomer som hodepine, kvalme, oppkast, epileptiske anfall, språkforstyrrelser eller nedsatt kraft. 

Dersom man mistenker at en kjent kreftsykdom har spredt seg til hjernen, gjør man en MR undersøkelse hvor man lager flere forskjellige MR bilder. Man vil også benytte seg av MR kontrast, da metastaser vil lade kontrast og det blir enklere å se de på bildene.


Bilde viser en metastase i høyre hjernehalvdel som lader kontrast.