Meningeom (turkis pil) er en svulst som vokser ut fra hjernehinnene som ligger utenpå hjernen (gul pil). Det er derfor ikke en svulst som utgår fra hjernevevet. Risikoen for å få meningeom øker med alderen og er større hos kvinner enn hos menn.  Meningeom er den vanligste svulsttypen inne i kraniet. 


Lite menigeom i frisk eldre person (turkis pil)

Meningeomer er i utgangpunktet en godartet svulst, men fordi den kan trykke på hjernevevet kan den gi ulike typer symptomer/plager som hodepine, generell sløvhet, epileptisk anfall, eller spesifikk nedsatt funksjon som dårlig styring av en arm eller endringer i synet. Hvilke symptomer man får avhenger av størrelsen og hvilken del av hjernen meningeomet trykker på. 


Den turkise pilen peker på et meningeom som presser seg inn i frontallappen og derfor gir hevelse også i det egentlige friske hjernevevet og plager for personen. 

Vanligvis vokser meningeomer veldig sakte og gir ingen plager. Ofte oppdager man meningeomer tilfeldig i forbindelse med MR av hjernen av annen grunn. De færreste meningeomer som oppdages tilfeldig må opereres, med det er vanlig å følge opp med MR for å få inntrykk av veksthastigheten. Ved MR undersøkelse for utredning og kontroll av menigeomer brukes det kontrastvæske


Figuren viser et meningeom avbildet med MR og kontrastmiddel som gjør at avgrensingen av svulsten kommer bedre fram.