Karmalformasjoner er medfødte misdannelser av blodårene i hjernen. En vanlig type er arteriovenøse malformasjoner (AVM). Andre typer er utviklingsrelaterte vene anomalier/venøst angiom (DVA, developmental venous anomaly), og kavernøse hemangiomer.  


Figur: Arteriovenøs malformasjon (AVM) med “Nøsteform” med både arteriell og venøs komponent. Legg merk til kapillærsengen mangler (Kilde: AVM Info) 

 


Figur: Developmental venous anomaly (DVA) har ofte en gjenkjennelig “paraplyform” der en stor vene (blå) deler seg i mange små. DVA har heller ingen arteriell komponent. Klikk for større bilde (Kilde: Monroe Carell jr. Childrens Hospital)

Det er en viss risiko for at blodkarene som inngår i en AVM kan sprekke og gi blødning. AVM kan også forårsake epilepsi og hodepine. De oppdages som regel i forbindelse med symptomutredning, men kan også oppdages ved en tilfeldighet ved utredning av andre urelaterte tilstander.

Det er liten risiko for blødning av kavernøse hemangiomer og disse forblir da asymptomatiske gjennom hele livet. Risikoen for blødning er omtrent 1 % i famillære tilfeller og enda lavere i sporadiske tilfeller. 
Det er ingen risiko for blødninger tilknyttet DVA. 

Utredning av AVM med MR

For evaluering av AVM er det viktig å fremstille patologien presist med korrekt gjengivelse av beliggenhet, størrelse, og blodårene som fører blod inn malformasjonen og venen som fører blodet ut (Erik bilde).
«Time of flight»-angiografi (TOF-angio) er en spesiell MR-sekvens som er sensitiv for blodstrøm (flow) som kan framstille henholdsvis arterier og vener, mens signalet fra omkringliggende vev er undertrykt (Illustrasjon). 2D eller 3D fasekontrast kan benyttes til å gjøre blodstrømsmålinger i spesifikke kar. 


Figur: TOF angiografi.

Figur: 3D rekonstruksjon av hjerne med AVM. Rødt (arterier) og blått (vener) representere blodårer som fører blod til og fraAVM. Grønt område representerer AVM. Klikk for å forstårre (Kilde: Erik Berntsen)

Utredning av DVM med MR

Dynamisk kontrastundersøkelse og 3D-opptak av vener (SWI) kan også være kan være aktuelt ved karmalformasjoner i hjernen.


Figur: SWI av DVA. Pilene peker på DVA. Klikk for å forstørre.

Behandling

Det finnes flere behandlingsalternativer for karmalformasjoner i hjernen. Pasienter som er symptomfrie eller har nytte av medikamentell behandling av symptomer følges opp uten noen form for invasiv behandling.

Invasiv behandling innebærer bruk av metallwire (coil) eller lim/små partikler for å tette malformasjonen eller kirurgisk fjerning av malformasjonen. Endelig behandlingsalternativ avgjøres av en rekke faktorer som type malformasjon, symptomer, egenskaper ved malformasjonen, andre sykdommer og blir foretatt av en lege.


Figur: Viser invasiv behandling med både coil og lim/partikler. Klikk for å forstørre (Kilde: Mayfield Clinic)

Noen former for invasiv behandling innebærer at pasienten får satt inn materialer som kan være kontraindisert for MR-undersøkelse. I tillegg til eventuelle kontraindikasjoner kan innsatt materiale gi artefakter som forringer bildekvaliteten på MR i området i nærheten av aneurismet. Dette vanskeliggjør fremstilling og evaluering av områder i og omkring det innsatte materialet.

Det kan ha fatale konsekvenser å ikke følge bruksanvisninger og forbehold ved innsatt materiale. Pasientjournalen skal inneholde informasjon om merke, type og produksjonsnummer for innsatt materiale som er benyttet i behandling. Sikkerhet og eventuelle begrensninger for MR-undersøkelse sjekkes opp mot The ListMRI Safety.