Et aneurisme er en utvidelse av karveggen i en arterie, ofte der hvor karet deler seg. Årsaken til aneurismer er en kombinasjon av flere faktorer, men de to viktigste er en arvelig disposisjon og høy trykk/turbulens mot en svakhet i karveggen. Karveggen gir da etter for trykket som skapes av blodstrømmen og det dannes en utposning. I karene som forsyner hjernen skjer dette oftest i Willis’ arterielle sirkel

  
Figur A og B: Blodårer (arterier) som forskyner hjerne med blod. Figuren en viser godt Willis arterielle sirkel. Klikk bilde for å fostørre. (Kilde: Wikipedia)
Figur C: Eksempel på plass aneurisme kan forekomme. Klikk bilde for å forstørre (Kilde: David M. Klemm)

Aneurismer gir som regel ingen symptomer, og oppdages ofte ved en tilfeldighet ved utredning av andre urelaterte tilstander. Enkelte kan imidlertid oppleve hodepine og eller for eksempel synsforstyrrelser hvis aneurismet ligger nært synsnerven.

I hjernen har de fleste aneurismer sekkliknende fasong (sakkulær utvidelse), noen ganger med flere innvendige blærer. I enkelte tilfeller kan de også ha en mer langstrakt fasong (fusiform utvidelse). 


Figur: A: sekkliknende fasgon (sakkulær utvidelse) og B: langstrakt fasong (fusiform utvidelse) (Kilde: NIH)

Den største faren ved tilstanden er at aneurismet kan sprekke, og det oppstår da en blødning under spindelvevhinnen som ligger over hjernen (subaraknoidal blødning). Risikoen for at dette skal skje øker med aneurismets diameter, og fasong kan også ha betydning for blødningsrisiko. Det er derfor vanlig å følge opp med MR for å få inntrykk av fasong, størrelse og endringer over tid.


Figur: Subaraknoidal blødning på T2 FLAIR. Klikk for å forstørre (Kilde: Radipedia)

MR og flow

For evaluering av aneurismer er det viktig å fremstille patologien presist med korrekt gjengivelse av fasong, størrelse og blodårene rundt.
«Time of flight»-angiografi (TOF-angio) er en spesiell MR-sekvens som er sensitiv for blodstrøm (flow) som kan framstille henholdsvis arterier og vener, mens signalet fra omkringliggende vev er undertrykt (Illustrasjon). 2D eller 3D fasekontrast kan benyttes til å gjøre blodstrømsmålinger i spesifikke kar. 
 


Figur: TOF 3D rekonstruksjon basert på 2D TOF bilder som viser en liten aneurisme. Klikk for å forstørre (Kilde: Applied Radiology)

Behandling

Behandling av aneurismer avhenger av flere forhold inkludert egenskaper ved aneurismet, symptomer, annen sykdom, og avgjøres i hvert enkelt tilfelle av lege. Hovedsakelig kan vi dele behandling av aneurismer i to typer. Ikke invasiv medikamentell behandling eller invasiv behandling. Ved invasiv behandling benyttes det enten metallklammer (clips) som klemmer igjen aneurisme, metall wire (coiling) som tetter aneurisme eller en kombinasjon av disse to.


Figur: Metallklammer (clips) og metallwire (coil) som brukes ved behandling av intracerebrale aneurisme (Kilde: Barnes-Jewish Hospital og Michigan Stroke Network)

Noen former for invasiv behandling innebærer at pasienten får satt inn materialer som kan være kontraindisert for MR-undersøkelse. I tillegg til eventuelle kontraindikasjoner kan innsatt materiale gi artefakter som forringer bildekvaliteten på MR i området i nærheten av aneurismet. Dette vanskeliggjør fremstilling og evaluering av områder i og omkring det innsatte materialet.

Det kan ha fatale konsekvenser å ikke følge bruksanvisninger og forbehold ved innsatt materiale. Pasientjournalen skal inneholde informasjon om merke, type og produksjonsnummer for innsatt materiale som er benyttet ved behandling. Sikkerhet og eventuelle begrensninger for MR-undersøkelse sjekkes opp mot The ListMRI Safety