En del medisinsk utstyr og implantater påvirkes av magnetfeltet i MR-maskinen. Pasienter med slikt utstyr kan ikke undersøkes med MR.

Dette gjelder hovedsakelig

- pacemaker

- nevrostimulator

- cochleaimplantat

- aneurismeklips

- smertepumpe/insulinpumpe

- metallspon i øyet (for eksempel fra sveising)

Metall i kroppen er vanligvis ikke kontraindisert, men dersom metallet er i samme området som bildeopptaket, kan dette forstyrre bildene slik at undersøkelsen ikke blir brukbar. Derfor bes man for eksempel alltid om å fjerne piercinger i ansiktet før en hodeundersøkelse.