For tidlig fødsel og/eller lav fødselsvekt i et livsløpsperspektiv består av flere prospektiv studier. Kohorter som er inkludert er født i 1986-1988, 2000 og 2003-2007.

Hovedansvarlig
Ann Mari Brubakk
Professor og barnelege Institutt for laboratorier, barne- og kvinnesykdommer,NTNU.

Ansvarlige for underprosjekt
Marit S Indredavik
Overlege og professor , Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, NTNU

Biobankens formål relatert til MR data
1. Betydning av for tidlig fødsel og/eller lav fødselsvekt for hjernens utvikling og aldring
2. Identifisere faktorer i svangerskapet, under fødsel eller rett etter fødsel som har negativ eller positiv innflytelse på hjernes utvikling
3. Bruke MR data fra barn/ungdomsår til å predikere utkomme i voksen alder som psykiatriske symptom/diagnose, utdanningsnivå, deltakelse i arbeidsliv etc.

Oppsummering av hovedresultat
Fødselsvekt har størst betydning for hjernestruktur og funksjon både for de som er født for tidlig og de som er født til termin. Veksthemning i fosterlivet er en sentralfaktor som påvirker hjernen inn i voksen alder. Endringer i hjernen er forbundet med lavere IQ og mer psykiske problemer. Framskritt i behandling av fortidligfødte fra den første kohorten fra 1986-88 sammenliknet med 2000-tallet tyder på at hvit substans skades mindre i dag enn tidligere, men grå substans forandringer synes å være mer resistente og vanskeligere å behandle.