Den norske mor-barn undersøkelsen er ledet av Folkehelse instituttet og inkluderer barn født i Norge i perioden 1999 og 2009. En undergruppe fra mor-barn undersøkelsen på ca. 600 barna fra Oslo og Trondheims områdene har vært undersøkt med MR to ganger ila ca. 2 år. Samtidig er diverse data på kognisjon samlet inn. For detaljer om studien, data og tilgang se her

Biobankens formål relatert til MR data
1. Undersøke i den generelle befolkning faktorer som har positiv eller negativ effekt på hjernens strukturelle utvikling og kognisjon.