Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er en av verdens største pågående helseundersøkelse i en generell befolkning. To utvalg fra HUNT populasjonen har fått MR av hodet. For informasjon om HUNT studien, variabler, utlevering av data etc. se https://www.ntnu.no/hunt

HUNT-MRI: 1006 deltakere

HUNT MR Namos prosjekt vellykket aldring: 46 deltakere

Biobankens formål relatert til MR data
1. Betydningen av prospektive innsamlede kliniske variabler for hjernestruktur, og prediksjon av ulike utkommer i framtiden.

Oppsummering av hovedresultat
MR data materialet har i første omgang blitt brukt til å demonstrere effekter av bruk av ulike metoder for analyse, og derigjennom vise hvilke metoder som er mest egnet. Den første studien som sammenlikningen deltakere i MR studier versus ikke deltakere er utført i HUNT MR materialet. HUNT MR data inngår også i mulitsenter mega-analyser av effekt av gener på hjernen.