Studien er initiert av Cardiac Exercise Research Group (CERG) – K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening se http://www.ntnu.no/cerg/generasjon100

Dette er en randomisert klinisk studie av effekten av trening med ulik intensitet på hjertekarsykelighet og død, se her

MR bilder av hjernen er tatt av en gruppe på litt over 100 av deltakerne i fra hovedstudien. Sammen med MR er det gjort nevropsykologisk undersøkelse ved inklusjon, etter 1 1/2 og 3 år. Studien er pågående og avsluttes etter 5 år i 2018.

Studiens hovedformål relatert til MR data:
1. Prospektiv studie av betydning av fysisk aktivitet for hjernens struktur og funksjon i personer > 70 år

Oppsummering av hovedresultat
Ingen resultater vil publiseres før studien avsluttes