PET MR av primære hjernesvulster er ikke rutine ved utredning av hjernesvulster i Norge. I andre land har man i større grad benyttet seg av dette, som for eksempel Danmark som har vært langt framme i klinisk bruk av PET.

De PET-tracerne som har størst potensiale er aminosyre-tracere, slik som for eksempel MET (11C-methionin), FET (18F-fluoroethylthyrosin) og Auxmin (FACBC/18F-fluciclovine), siden det er naturlig lavt opptak av disse i normalt hjernevev (Karlberg et. al). FDG (18F-Fludeoxyglucose) som er den mest brukte traceren i onkologisk nukleærmedisin er mindre egnet ved hjernesvulster, da den har et naturlig høyt opptak i friskt hjernevev. Dette gjør at det er vanskeligere å skille patologisk opptak fra normalt hjernevev. Den nøyaktige rollen til aminosyre-PET ved avbildning av primære hjernesvulster er ikke endelig avklart, men den internasjonale RANO-gruppen (Response Assesment in Neuro-Oncology) anbefaler økt brukt av dette ved diagnostisering, biopsiering, behandling og responsevaluering (Albert et. Al.). Eksempelvis kan en PET-undersøkelse vise hvor hjernesvulsten er mest metabolsk aktiv og man kan sikre seg at man tar biopsier fra dette området, da videre behandling ofte avhenger av korrekt gradering av tumoren. Man håper også at PET kan bidra til å skille mellom arrvev og residiv av hjernesvulster, spesielt i vanskelige tilfeller hvor man kan ha pseudo-progresjon.

Henvisning til PET MR av hjernesvulster ved vårt sykehus er bare tilgjengelig for spesialister ved sykehuset etter avtale med Bildediagnostisk avdeling.


FACBC-PET av en primær hjernesvulst viser de mest metabolske aktive delene av tumor.

Referanser:
Albert, N. L. et al. Response Assessment in Neuro-Oncology working group and European Association forNeuro-Oncology recommendations for the clinical use of PET imaging in gliomas. Neuro Oncol.  (2016).

Karlberg A, et al. Multimodal 18F-Fluciclovine PET/MRI and Ultrasound-Guided Neurosurgery of an Anaplastic Oligodendroglioma.
World Neurosurg. 2017 Dec;108:989.e1-989.e8. doi: 10.1016/j.wneu.2017.08.085. Epub 2017 Aug 24.