Under er oversikt over de MR sekvenser som benyttes i  utredning av ved mistanke om  primær hjernetumor og metastaser ved norske sykshus. Første tall representerer den mest brukte verdien, mens tall i parentes er variasjonen i tallmaterialet.

Tidsbruk

Tidsbruk per pasient: 30 - 40 min (20 – 60 min)

Mest brukte sekvenser

De vanligste sekvenser med skanparametere.

T1W før kontrast
Dimensjon 2D (2D og 3D)
Snittykkelse 5,0 mm (1,0 – 5,5 mm)
FoV 230 – 240 mm (200 - 260 mm)
 
T1W etter kontrast
Dimensjon 3D
Snittykkelse 1,0 mm (1,0 – 5,5 mm)
FoV 230 – 240 mm (220 - 280 mm)
Kontrastmiddel Dotarem, Gadovist, Multihance, Omniscan, Primovist
 
T2W
Dimensjon 2D
Snittykkelse 5,0 mm (3,0 – 5,5 mm)
FoV 220 mm (185 – 240 mm)
 
FLAIR
Dimensjon 2D (2D og 3D)
Snittykkelse 5,0 mm (2,0 – 5,5 mm)
FoV 230 mm (180 – 240 mm)
 
Susceptibilitetsavbildning
Dimensjon T2* 2D
Dimensjon SWI 2D
Snittykkelse T2* 5,0 mm (3,5 – 6,0 mm)
Snittykkelse SWI 2.\,0 - 3,0 mm
FoV 220 mm (180 – 240 mm)
 
Diffusjonsavbildning
Dimensjon 2D
Snittykkelse 5,0 mm (3,0 – 5,0 mm)
FoV 230 – 240 mm ( 210 – 270 mm)
 

Tilleggssekvenser

Andre sekvenser som benyttes på et mindretall av sykehus
- T2 SPAIR
- PDW
- fMRI
- DTI