MR Spektroskopi

MRS (Magnetisk resonans spektroskopi) er en metode der man istedenfor å lage et bilde av signalet som oppstår i MR maskinen analysere vevets kjemiske egenskaper. Denne metoden var etablert lenge før MR bildedannelse.

I en MRS undersøkelse på sykehuset ser man på signalet fra hydrogenatomer i kjemiske substanser i kroppen. Det er mulig å se på andre typer atomer, for eksempel fluor eller fosfor, men det er ikke en del av rutine diagnostikken i dag.

Det enkelte hydrogen atom vil ha ulike kjemiske omgivelser avhengig av i hvilken type kjemisk forbindelse det befinner seg. Disse forskjellene fører til at signalet fra hydrogen atomer i en kjemisk forbindelse vil være et annet enn for et hydrogen atom i en annen kjemisk forbindelse. Ulike kjemisk forbindelser i vevet vil derfor være representert med hvert sitt signal. Dette signalet framstilles som topper langs en akse med MRS. Verdiene langs aksen benevnes med parts per millimeter (ppm). Hver kjemiske forbindelse har sin topp på en spesiell ppm. Ved å analysere hvilke topper som finnes og høyden på toppene, som representerer mengden av den forbindelsen, kan man finne ut av hvilke kjemiske forbindelser som det er mest av i området man undersøker, om det er en normal fordeling mellom de ulike substansene og/eller om det er noen substanser tilstede som ikke skal finnes i friskt vev.

MRS kan brukes ved ulike indikasjoner. Noen ganger er det vanskelig å bestemme utfra MR bildet hva som er årsaken til en forandring. For eksempel kan det av og til være vanskelig å skille mellom skade på hjernevev pga. stråling og ny vekst av svulst. Da kan den kjemiske profilen i området hjelpe røntgenlegen å finne den rette årsaken til forandringen. Detter viktig fordi det vil påvirke hvilken behandling som skal sette i gang. 
Ved visse sykdommer kan den kjemiske profilen i vevet være forstyrret og for mest presis diagnose kan MRS være en del av MR undersøkelsen. For eksempel vil Alzheimers sykdom føre til hjernecelle død og dermed faller mengden kjemiske substanser som befinner seg i hjernecellene


Ved Alzheimer sykdom er det redusert mengden av kjemiske forbindelser som reflekterer antall hjerneceller (pilene)

 

En MRS undersøkelse er som en vanlig MR undersøkelse. Det blir alltid tatt noen vanlige MR bilder i tillegg for å bestemme hvor MRS undersøkelsen skal gjøres. En MRS undersøkelse omfatter ikke hele hjernen som de vanlige MR bildene som oftest gjør, men er begrenset til enten et mindre område eller til noen snitt gjennom hjernen.
Ulike MRS metoder brukes mye i kreft utredning og forskning. For mer informasjon se MR cancer-gruppen.