PET-MR

PET/MR er en helt ny medisinsk avbildningsmetode hvor vi kan avbilde pasienter med PET (positron emisjons tomografi) og MR (magnetisk resonans avbildning) samtidig i samme skanner.

PET er en nukleærmedisinsk undersøkelse, hvor det brukes radioaktive stoffer for å fremstille fysiologiske funksjoner som glukoseopptak eller tilstedværelse av spesielle celletyper. PET benyttes hovedsakelig til kreftdiagnostikk. MR er en radiologisk undersøkelse som benytter seg av et sterkt magnetfelt og radiobølger for å gi en presis avbildning av kroppens anatomi, og er den beste radiologiske undersøkelsen for å avbilde kroppens bløtvev. Man kan også undersøke fysiologi med MR, men ikke med samme oppløsning eller følsomhet som PET. PET og MR framstiller ikke de samme prosessene, og ved å kombinere PET og MR har vi derfor nye muligheter til å få mer informasjon i en og samme undersøkelse.

De radioaktive stoffene som brukes i PET undersøkelsen gir stråledoser i samme størrelsesorden som en CT undersøkelse (ca. 4-5 mSv), og forsvinner raskt ut av kroppen etter undersøkelsen. I motsetning til en PET/CT undersøkelse, hvor pasienten får stråledose fra både PET og CT, gir en PET/MR undersøkelse ca. halvert dose av den radioaktive strålingen fordi MR ikke medfører noen strålingsbelastning for pasientene. PET/MR kan derfor bli en viktig diagnostisk undersøkelse for pasientgrupper som er mer sårbare for stråling, som barn, gravide og pasienter som trenger gjentatte undersøkelser gjennom sitt sykdomsforløp.

Norges første og eneste PET/MR-skanner er en gave fra Trond Mohn og ble installert på St. Olavs Hospital i Trondheim høsten 2013. Siden skanneren er helt ny er det fremdeles ikke helt klart hvilke pasientgrupper som vil ha nytte av å bli sendt til kliniske PET/MR undersøkelser. Forskning pågår for å svare på dette spørsmålet, og har vist at PET/MR er spesielt lovende innen felt som nevro-onkologi og i øre-nese-hals cancer (dvs. kreft i hals og hode regionen og hjernen), men også innen terapirespons, stråleterapi, kardiologi (hjerteundersøkelser) og ondartede sykdommer i abdomen og bekken.


Bilde viser fusjonert MR og PET opptak (18F-FDG) i pasient med lymfekreft.