Funksjonell MR

Hva er funksjonell MR?

Funksjonell MR eller fMRI (”functional magnetic resonance imaging”) er alle typer MR bildedannelse der man ser på fysiologi eller funksjon, og ikke på struktur. 

Den vanligste teknikken for fMRI er basert på BOLD-signalet. BOLD står for Blood Oxygenation Level Dependent, som betyr ”avhengig av oksygennivået i blodet”. Denne teknikken brukes til å måle aktivitetsnivået i hjernen, altså hvor hardt hjernen jobber. Bildeopptak med BOLD fMRI foregår veldig raskt, hele hjernen avbildes på 1-3s, dermed kan vi ta mange bilder etter hverandre og studere hvordan hjerneaktiviteten endres over tid, f.eks. mens man utfører en oppgave. 

 
Bilde viser hjernen med aktive overflateområder indikert ved gule/orange flekker.

 

Hvordan virker det?

Når aktiviteten til en gruppe nerveceller øker, øker også deres forbruk av oksygen og glukose (sukker). For å tilføre mer oksygen og glukose, øker blodtilførselen til det aktuelle området i hjernen. Fordi tilførselen av oksygen øker mer enn forbruket, øker konsentrasjonen av oksygenert hemoglobin i blodet. Dette endrer de magnetiske egenskapene til vevet og påvirker signalet fra hydrogenatomene, slik at MR-signalet blir sterkere. BOLD-fMRI er en MR-teknikk som er følsom for slike små endringer i oksygenert hemoglobin.

 

Hva bruker vi fMRI til?

Med fMRI kan man undersøke hvilke områder i hjernen som er aktive i forbindelse med ulike tankeprosesser og aktiviteter, som f.eks. språk, hukommelse, bevegelser, luktesans og navigasjon. Man kan undersøke hvordan hjerneaktiveringen endrer seg ved trening, medisiner, i forbindelse med sykdom eller i løpet av tid. I tillegg kan BOLD fMRI brukes til å lokalisere hvor i hjernebarken viktige funksjoner sitter i forhold til en hjernesvulst, som f.eks motorikk og språk. Slik informasjon hjelper kirurgen når svulsten skal opereres ut.

 

Hvordan foregår en fMRI-undersøkelse?

Før undersøkelsen starter blir du lagt på et bord som skyves et stykke inn i MR-maskinen. Maskinen er en slags tunnel som er åpen i begge ender. 

Mens bildeopptaket pågår får du presentert en oppgave, vanligvis via en skjerm. Skjermen er plassert bak MR-maskinen, og du vil se denne gjennom et speil som er festet over hodet ditt. Du skal følge instruksene på skjermen. Du kan f.eks. bli bedt om å lese ord, bevege fingrene, eller se på bilder. I noen tilfeller skal du svare på spørsmål ved å trykke inn noen knapper.

I tillegg til fMRI gjøres et eller flere standard MR-opptak for å avbilde hjernens struktur. Mens dette pågår kan ligge i ro og slappe av. Hele undersøkelsen varier i 15-60 min, avhengig av hvilke områder og hvilke funksjoner som skal kartlegges.En forsøksperson med antenne over hodet på vei inne i MR maskin

 

Er det noen risiko forbundet med fMRI?

Det er ingen kjent risiko knyttet til bruken av fMRI. Metoden innebærer ingen skadelig stråling, og det er ikke nødvendig å gi noe kontrastmiddel. Du kan føle noe ubehag p.g.a. støyen fra maskinen. 

Pasienter med metalliske fremmedlegemer eller implantater i kroppen, slik som pacemaker eller intracerebrale clips, blir eksludert fra deltakelse. Andre pasienter må fjerne løse magnetiske gjenstander (smykker, mynter og lignende) før undersøkelsen starter.