Alle Nasjonale kompetansetjenester skal ha en referansegruppe. Referansegruppen er et viktig virkemiddel for å sikre likeverdig tilgjengelighet og for å bidra til nasjonal kompetansespredning. Gruppen skal bidra til å sikre at kompetansetjenesten blir organisert og drevet i tråd med kriterier fastsatt i Forskrift nr. 1706.

Referansegruppen skal ifølge forskriften ivareta følgende oppgaver:
- Sikre forankring og lik tilgang til tjenesten
- Sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet
- Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krav stilt i forskriften og veilederen
- Godkjenne sentrenes årlige rapportering i eRapport

 

Medlemmer av referansegruppen

Referansegruppens leder
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helse Sør-Øst


Representant
Ann Mari Brubakk

Helse Midt-Norge


Representant
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helse Vest


Representant
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helse Nord


Representant
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helse Sør-Øst


Brukerrepresentant
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FFO og MS-Foreningen