Forskningsbiobanker

Lokale, regionale og nasjonale biobanker er verktøy for systematisk, prospektiv oppfølging av diagnostikk, behandling og utkomme for ulike pasientgrupper, eller av helsetilstanden i en generell befolkningsgruppe som for eksempel Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag.
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR bidrar til å harmonisere og/eller spesialutvikle MR protokoller for innsamling av MR data med tanke på best mulig diagnostikk av en tilstand og oppfølging av denne.
Under er lenker til ulike biobanker der nasjonal kompetansetjenste for fMRI bidrar.

I menyen til venstre vil du finne både kliniske studier og befolkningsstudier.