PET-MR

PET/MR (positron-emisjons-/magnetisk resonans tomografi) er en ny medisinsk multimodal avbildningsmetode som gir mulighet til å ta PET- og MR-bilder samtidig i samme skanner. En og samme undersøkelse vil dermed gi både mer og komplementær bildeinformasjon.

Norges første og eneste PET/MR-skanner er en gave fra Trond Mohn og ble installert på St. Olavs Hospital i Trondheim høsten 2013. Multimodale PET/CT-skannere har eksistert siden slutten av 1990-tallet, og er standarden ved bruk i primærdiagnostikk og terapirespons i mange krefttyper. Bildemodalitetene PET, CT og MR har alle sine styrker og svakheter, og fremstiller forskjellige typer vev (friskt og patologisk) med forskjellig grad av kontrast, sensitivitet og spesifisitet. PET er en molekylær undersøkelse som hovedsakelig brukes til kreftdiagnostikk i klinikken, mens CT og MR avbilder anatomi og andre fysiologiske prosesser. CT er den foretrukne modaliteten ved undersøkelse av skjelett, abdomen og thorax, mens MR gir desidert best framstilling av bløtvev som hjernen.

Siden skanneren er helt ny er det fremdeles ikke helt klart hvilke pasientgrupper som vil ha nytte av å bli sendt til kliniske PET/MR undersøkelser. PET/MR-skanneren har et stort potensiale for å kunne erstatte PET/CT i en del pasienter, spesielt ved sykdom i deler av kroppen hvor MR i utgangspunktet gir bedre diagnostisk informasjon enn CT. Avanserte MR-metoder som diffusjon, perfusjon og susceptibilitets-avbildning, samt funksjonell-MR og MR-spektroskopi, kan benyttes samtidig med PET-avbildning og gi ny og komplementær informasjon om fysiologiske og metabolske prosesser som man ikke kan få fra en CT-undersøkelse. Sammenlignet med CT medfører heller ikke MR noen strålingsbelastning for pasientene. Dette kan være avgjørende for pasientgrupper som barn og gravide, og pasienter som trenger gjentatte undersøkelser gjennom behandlingen og oppfølging. I motsetning til PET/CT er også PET/MR-undersøkelsen simultan, noe som gjør at vi kan benytte MR-basert bevegelseskorreksjon av PET-bildene og som kan gi fordeler ved dynamiske undersøkelser.

Selv om PET/MR har et stort potensiale i mange sykdomsgrupper, så trengs det studier som sammenligner PET/MR med den veletablerte multimodale metoden PET/CT, både klinisk og kvantitativt. Forskning har vist at PET/MR er spesielt lovende innen felt som nevro-onkologi og i øre-nese-hals cancer, men også innen terapirespons, stråleterapi, kardiologi og maligne sykdommer i abdomen og bekken. PET/MR-forskningsmiljøet på NTNU og St. Olavs Hospital er i gang med flere kliniske studier hvor hovedmålet er å studere hvorvidt PET/MR kan gi bedre diagnostiske undersøkelser enn allerede etablerte metoder som PET/CT eller MR innen primærstaging i lymfekreft, lungecancer, prostata, brystkreft, sarkoidose og gliomer.


Bilde viser fusjonert MR og PET opptak (18F-FDG) i pasient med lymfekreft.