Oversikt over bruk av fMRI og DTI i norske sykehus

I 2016 gjennomført Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR en spørreundersøkelse for å kartlegge bruk av fMRI og DTI i norske sykehus. Resultatene fra de radiologiske avdelingene som svarte på spørreundersøkelsen er i tablene under. 

Merke og feltstyrke på MR-scannere som brukes til fMRI og DTI

Spesifikasjon på gradienter og hodespoler


Tallene representerer den laveste og den høyeste rapporert verdi blant alle som deltok på spørreundersøkelsen

Bruksområder fMRI

Bruksområder DTI

Scanparametre fMRI


Tallene representerer den laveste og den høyeste rapporert verdi blant alle som deltok på spørreundersøkelsen

Scanparametre DTI


Tallene representerer den laveste og den høyeste rapporert verdi blant alle som deltok på spørreundersøkelsen