fMRI

fMRI er forkortelse for funksjonell MR. Funksjonell MR er i motsetning til strukturell MR, MR metoder som avbilder fysiologiske prosesser i kroppen. I utgangpunktet kan det være alt fra blodstrøm i hjerte, diffusjon i nyre til hjerneaktivtet. Det er blitt vanlig å assosiere forkortelsen fMRI med studier av hjerneaktivitet vha ulike MR metoder som baserer seg på å måle endringer i blodstrømmen til hjernene i forbindelse med øket aktivitet i hjerneceller. Noen skiller mellom fMRIfor hjerneaktivitets avbilding, og FMRI for all annen funksjonell MR. Men dette er ikke offisielle forkortelser.