PRognosis Of Depression in the Elderly (PRODE) er en prospektiv observasjonsstudie av pasienter ³ 60 år henvist til utredning og behandling av depresjon ved alderspsykiatriske avdelinger ved Sykehuset Innlandet HF (Sanderud og Reinsvoll sykehus), Diakonhjemmet sykehus, Vestre Viken HF (Lier sykehus), St. Olav Hospital, Oslo universitetssykehus (Ullevål og Aker), Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus. Det er tatt MR av hjernen til pasientene og en kontrollgruppe ved inklusjon i studien. Målet til studien er å undersøke prognosen til eldre med depresjon, og hvordan biomarkører, som forandringer i hjernen fremkommet ved MR undersøkelse, kan påvirke prognosen.

Hovedansvarlig
Geir Selbæk
Professor ved UiO
Forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ansvarlig for data innsamling
Tom Borza
Overlege ved alderspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Innlandet
PhD-stipendiat ved UiO

Utforminga av studieprotokoll
Knut Engedal
Professor emeritus ved UiO

Ansvarlig for MR-protokoll
Asta Håberg
Professor ved Nasjonal kompetansetjeneste for fMRI, St. Olav Hospital.

Biobankens formål relatert til MR data
1. Identifisere MR biomarkører for depresjon i eldre
2. Undersøke om MR funn kan predikere utvikling av redusert kognitiv funksjon etter 1 år hos eldre med depresjon.

Oppsummering av hovedresultat
Studien er pågående. Resultatene så langt tyder på at depresjon hos eldre er assosiert med tynnere hjernebark i visse områder. Demens, dårlig somatisk helse og tidligere depressive episoder er vist å være negative prognostiske faktorer for behandling av depressive episoder.