NorCoast er en prospektiv observasjonsstudie i pasienter innlagt med ved Vestre Viken sykehus, St. Olav Hospital, Oslo universitets sykehus, Bærum sykehus, Haukeland sykehus, Diakonhjemmet sykehus, Universitetssykehus i Nord-Norge. Studien startet i 2014.

MR blir tatt ved inklusjon i studien.

Hovedansvarlig
Ingvild Saltvedt
Overlege ved avdeling for geriatri, St. Olavs hospital
Førsteamanuensis Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, NTNU

MR-ansvarlig
Mona Beyer
Overlege ved klinikk for diagnostikk og intervensjon, Oslo Universitetssykehus

Biobankens formål relatert til MR data:
1. Beliggenhet og utbredelse av hjerneslag, og dets betydning  for utvikling av depresjon og for kognisjon.
2. Kartlegging av mikroangiopati i ved hjerneslag

Oppsummering av hovedresultat
Pågående datainnsamlig, ingen resultater foreligger.