Prospektiv nasjonal multisenter oppfølgingstudie av klinikk ved inklusjon, behandlingsindikasjon, type kirurgisk inngrep, utkomme akutt, ved utskrivning pluss og langtidsoppfølgingsresultat hos pasienter med symptomgivende carotid stenose. I løpet av året (april 2014 – april 2015) for inklusjon i studien ble det operert 371 symptomatiske carotisstenoser i Norge og 368 av disse ble inkludert i studien. Sykehus som inkluderte pasienter var Kristiansand, Tønsberg, Aker, Rikshospitalet, AHUS, Vesterviken, Østfold, Innlandet, Haukeland, Stavanger, Haugesund, Molde, St. Olavs, Nordland, UNN og Ålesund. 

Studien har benyttet en brukervennlig, sikker internettbasert databaseløsning for multisenter datainnsamling utviklet av ansatte ved Kompetansetjenesten for fMRI.

Inklusjon nylig avsluttet, ingen publikasjoner i tidskrift, men muntlige framlegg på høstmøtet for karkirurger i 2015.

Hovedansvarlig
Knut E Kjørstad
Karkirurg
UNN